onsdag, mars 21, 2007

Sutring om styret i Helse Sør-Øst RHF

Sylvia Brustad offentliggjorde i dag det nye styret i Helse Sør-Øst RHF, den nye helsegiganten som har sett dagens lys etter sammenslåingen av Helse Sør og Helse Øst. Styrets leder blir universitetsdirektør Hanne Harlem, og styrets nestleder blir banksjef Harry Konterud.

På Dagsrevyen i dag er Arne Saastad, ansattrepresentant i styret ved Aker Universitetssykehus, kritisk til at styret toppes av personer "med næringslivsbakgrunn". Han hadde håpet at sammenslåingen ikke var en effektivisering og en rasjonalisering, men at det skulle sette fokus på et bedret pasienttilbud.

Her er jeg litt usikker på om Arne Saastad holder tunga rett i munnen. Om du leser dette Arne, så tenk over følgende:

- Styret skal legge strategiske føringer, ikke gipse, sy, og ta blodprøver. Da er det kanskje greit å la noen som er gode på å styre sitte med nøkkelposisjonene i et styre. Styret vil uansett måtte forholde seg til medisinfaglige vurderinger fra fagmiljøene, men når det er snakk om å gjøre valg trengs det ikke nødvendigvis doktorgrad i medisin, men derimot evnen til å vurdere problemer opp mot hverandre og i forhold til en gitt kurs. Å sitte i et slikt styre betyr at du skal sørge for å få mest mulig igjen for de ressursene du legger igjen. Hvem er det som er best trent i denne tankegangen? Det offentlige eller det private næringsliv? Jeg ville vel også vært forsiktig med å si at Hanne Harlem er "fra næringslivet" når man ser på CV'en hennes.

- Skulle jeg se på egnetheten ved dette styret er det helt andre ting jeg ville sett på som kritiske enn det Saastad påpeker. For eksempel at styret består av 16 medlemmer, som er minst 6 for mye etter min smak. Av disse 16 er 6 politisk utnevnte representanter med hver sine politiske partiprogram. Jeg er igrunn veldig glad for at det er Hanne Harlem og ikke jeg som skal prøve å holde i tømmene i et slikt styre...

- Når Saastad tydeligvis mener at effektivisering/rasjonalisering er det motsatte av god kvalitet, skyter han i mitt hode utenfor blinken, ja faktisk på feil skytebane. Det er et utopi å alltid ha tilstrekkelig med midler uansett om man er i det private elelr det offentlige. Følgelig er effektivisering en måte å få mer helse ut av hver krone. Et annet ord for effektivisering vil jeg si er kvalitetsstyring, og det er essensielt å drive med uansett hvilken statlig eller privat virksomhet man snakker om, og helseforetakene er definitivt ingen unntak, snarere tvert imot.

Så Arne Saastad og alle dere andre som er kritiske til det nye styret: Ønsk Hanne Harlem og resten av det nye styret velkommen, og håp på at de skal effektivisere så mye og brutalt at vi som pasienter og kunder får mest mulig igjen for det vi legger igjen av skattekroner.

2 kommentarer:

morten m sa...

He, he - så enig, så enig. Ble også trigget av denne nyheten på TV i dag. Sjekk ut: http://mortenm.wordpress.com/2007/03/21/nytt-styre-fusjon-helse-s%c3%b8r-helse-%c3%b8st-konterud-harlem-wisl%c3%b8ff/

Anonym sa...

det jeg var ute etter, takk