lørdag, januar 13, 2007

Hvor går pengene dine?

En tidligere kollega av meg presenterte en gang et forslag om at alle som betaler skatt skulle få øremerket sin del av det pengene ble brukt til. For eksempel kunne mine skattekroner gått til drift av indre knølhøl barne-og ungdomsskole, dine kunne gått til arbeidsledighetstrygden til Signe på Toten, mens noen andre betalte en bru på vestlandet, gav penger til u-hjelp, betalte hjemmehjelpen til psykisk utviklingshjemmede Arne og så videre.

På denne måten kunne du selv få en følelse av at du betalte skatt til noe håndfast. Du kunne også sett at du betalte trygda til Signe på Toten to år på rad, og tenke over at det var rart at hun ikke var i arbeid nå. Så kunne du ringt henne og lurt på hvorfor hun ikke var i jobb, og piske henne i gang til å søke jobber eller finne alternative løsninger til å gå hjemme å tygge drøv på din regning. Du kunne rett og slett fulgt opp din del av statsbudsjettet og sørget for at pengene ble brukt fornuftig.

Dette ville antakelig møtt litt motstand i samfunnet på grunn av personvern og en statsforvaltning som er redd for å gjøre ting effektivt, men tanken på å se hva pengene brukes til er jo god.

En løsning som nok hadde vært litt mer spiselig, var om man kunne laget en visning som brøt ned statsbudsjettet og reell bruk i flere nivåer. Dette ville vært en mer praktisk måte å se ting på. Man kunne klikket seg ned omtrent som i en filstruktur i windows, og sett totalt forbruk for hele mappen, og gått videre ned i undermapper. Dersom man i tillegg kunne koblet dette mot mål og resultater for det pengene skullebrukes til, ville man fått en god oversikt over hva pengene ble brukt til, og fått et kraftig verktøy når man skulle velge hvilket parti man skulle stemme på ved et valg.

I praksis er dette informasjon som er mulig å skaffe seg i dag også, men det er vanskelig å se sammenhengen svart på hvitt når man må hente inn informasjon på flere måter. ET utopisk ønske hadde vært å få hele statsforvaltningen inn i et ERP-system slik at man kunne følge kontantstrømmer klart og budsjettere og følge opp i forhold til de målene man setter seg. Med en sterk offentlig forvaltning og en konstant kritikk av ressursprioriteriner trenger vi rett og slett et bedre system for å følge opp.

Ingen kommentarer: