tirsdag, november 14, 2006

Forsvarspolitisk såpeopera

Forsvarssjef Sverre Diesen holdt i går et foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS) som i dag har ført til stor oppstandelse i media og i det politiske miljøet. Det reageres kraftig på at den øverste fagsjefen i Forsvaret skisserer en nedleggelse av flere baser rundt om i Norges land, blant annet flere i nord.

Senterpartiet er av de som i media har reagert kraftig og overhodet ikke sett sammenhengen i det Diesen fortalte i foredraget sitt. For de som ikke har hørt eller lest foredraget i sin helhet, vil jeg anbefale å ta en kikk på det her.

Diesen skisserer et problematisk misforhold mellom de oppgaver og de økonomiske rammene Stortinget tildeler. Han sier ikke bastant at ”jeg skal legge ned baser”, men fremlegger flere scenarioer. Konklusjonen hans ut fra et fagmilitært perspektiv, er at dersom man skal opprettholde det nivået Stortinget har bestemt uten å gjøre noe med finansieringen, er man nødt til å effektivisere og samle.

Man trenger ikke å være rakettforsker for å forstå denne sammenhengen mellom penger inn og operativ evne ut, men det hadde vært en fordel om en del personer hadde sett at dette er lite forenelig med å bruke Forsvaret som distriktspolitikk. Problemet er at man ikke kan få goder i alle ender om man ikke betaler en god nok innsats selv. Og da er spørsmålet: Er det viktigst at vi har sysselsatte i distriktene, eller er det viktigst at vi har en relevant militær kapasitet?

Diesen sier også helt klart at bevilgninger ikke er noe han legger seg opp i, men at han viser hva disse bevilgningene vil føre til, og han påfører dermed politikerene et ansvar for det de gjør. Og det burde jo ikke skade at de som satt på stortinget faktisk visste hva konsekvensen av det de besluttet ville være? Jeg hadde faktisk forventet at Forsvarssjefen ville være så tydelig, selv om det formelle rådet kommer noe senere gjennom Forsvarsstudie 07, og ikke gjennom et foredrag i OMS. Men er det egentlig noe i veien for å fortelle om ståa til andre tider i tillegg? Som innbygger i Norge forventer jeg jo at de som er folkevalgte faktisk står til ansvar for de prioriteringene de gjør, og sørger for å fordele midlene til nasjonens beste.

Til syvende og sist er dette et spørsmål om hvor sterke muskler vi ønsker å ha og hvilke muskelgrupper vi ønsker å ha. Og som om ikke dette er nok, er det selvfølgelig også spørsmålet om hvilke ressuser som skal tildeles Forsvaret, og hvilke som skal være politiet sine i et samfunnn som ikke akkurat fungerer etter kardemommeloven lenger. Og når man i tillegg snakker om sysselsetting i distriktene og sykehjemsplasser, er det jo klart at det er vanskelig å velge. Men vi må jo fortsatt kunne se konsekvensene av valgene for å gjøre et valg. Det er jo ikke prinsippielt galt i å beslutte å bygge ned Forsvaret til fordel for eldreomsorg, psykiatri og skole, men da kan vi heller ikke forvente å få et Forsvar som er tipp topp. Shit in, shit out.

Når det gjelder fokus på nordområdene, kan man jo også spørre seg om det ikke hadde vært greit å bruke noe av det vi tjener på ressursene til å finansiere beskyttelsen av ressursene. I praksis ville dette bety å overføre penger som normalt ville gått i oljefondet til Forsvaret. Jeg er fullt ut enig i at vi skal sette av penger til den dagen olja tar slutt, men her snakker vi rett og slett om å forsvare fremtidige inntekter. Om noen plutselig frarøver oss ressursene, ville det jo iallefall ikke blitt noe til oljefondet. Men det er en diskusjon litt på siden.

Ingen kommentarer: