onsdag, desember 09, 2009

Norges lastebileierforbund på bærtur

VG nett referer i dag til et munnhuggeri mellom NAF og Norges Lastebileierforbund.

NAFs medlemsblad Motor trykket i sist nummer en artikkel hvor det ble sammenlignet ulike typer kjøretøy og bremsestrekning på disse. Lastebileierforbundet har hengt seg opp i en detalj om at det er påbudt med ABS-bremser, og at utskliding av henger til motsatt kjørefelt derfor sjeldent er noe problem. Men så er også dette bare en del av saken. Hele fokuset i saken dreier seg om bremselengde, uavhengig av ABS på henger eller ikke. Finn Harald Amundsen som er sjef for trafikksikkerhetseksjonen i Vegdirektoratet er blant annet sitert på følgende:

- Etterforskningen viser at det sjelden er vogntoget som kommer over i feil kjørebane. Også ulykker i forbindelse med feltskifte og påkjørsel bakfra er problematiske, og her er det ofte vogntoget som har skylden.
Problemet dreier seg altså ikke om ABS-bremser eller ikke, men bremsestrekning for ulike kjøretøy.

Rune Damm i lastebileierforbundet, påpeker også at det er færre ulykker med vogntog enn med personbiler.
- De [lastebilene] representerer ikke noen større fare. Hvis du går inn i ulykkesstatistikken, vil du se at tunge kjøretøy på norske veier er innblandet i færre ulykker enn personbiler, sier Damm.
Men så er det kanskje også færre vogntog enn personbiler? Og uansett er konsekvensene når massen til et 40 tonns vogntog er i bevegelse langt høyere enn når personbilens halvannet tonn er i bevegelse. Det er helt klart at det er en mengde idoter som setter seg bak rattet på en personbil, og det skulle bare mangle at disse skulle følge regler om avstand. Men jeg har faktisk en enda høyere forventning om at føreren på et vogntog holder avstand.

Jeg har flere ganger opplevd å ha vogntog liggende omrent oppå hengerfestet mitt, for eksempel i 70-sonene oppover Gudbrandsdalen. Svært mange vogntogsjåfører er dyktige og omsorgsfulle trafikkanter, men jeg opplever at det er en skremmende antall vogntogsjåfører som gir blaffen i avstand selv om de sitter med 40 tonn i baggasjen.

Dette er kanskje noe lastebileierforbundet bør ta inn over seg, istedenfor å gå i strupen på NAF. Kanskje det hadde vært greit med en holdningskampanje for å få egne medlemmer til å tenke på avstand?

I stor tekst i artikkelen har forøvrig NAF listet op 4 punkter over hvordan bilister og andre trafikkanter bør forholde seg til vontog. Jeg leser artikkelen dithen at NAF peker på faren ved å ferdes i trafikken, samtidig som at de påpeker hvordan bilistene kan gjøre sitt for å senke risikoen.